Εξυπηρετητές Email

Tag

Η INFO-TRADE παρείχε λύση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, βασισμένη στην open source πλατφόρμα collaboration, της Zimbra. Το σύστημα είναι virtualized και distributed, αποτελείται δηλαδή από ξεχωριστά virtual machines, τα οποία εκτελούνται σε διαφορετικούς servers, και εξυπηρετούν διακριτά τους ρόλους ldap, mailbox server, proxy server, διαχείριση πρωτοκόλλων IMAP/POP3/SMTP. Το σύστημα έχει δυνατότητες scale – out, μετά από προσθήκη επιπλέον vms. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου, ήταν 3 μήνες.
Read More
Ολοκληρώθηκε από την INFO-TRADE η εγκατάσταση συστήματος FORTINET Fortimails σε τοπολογία High Availability, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Το σύστημα παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και δρομολόγησης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφαρμόζοντας πολιτικές Antispam, Antivirus, Antimalware & Antiphising. H INFO-TRADE δραστηριοποιείται από το 1990 στην ολοκλήρωση λύσεων πληροφορικής και είναι FORTINET Silver Partner. Για περισσότερες πληροφορίες: INFO-TRADE, Ηρακλέους 235-239, 176-74, Καλλιθέα. Τηλ:...
Read More
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Cookies

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies