Υποστήριξη

Καλέστε: 210 9480616-7 καθημερινά 09:00-17:00

INFO-TRADE Support CRM

Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης σε τεχνικό εξοπλισμό ή λογισμικό που προμηθευτήκατε από την INFO-TRADE μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληροφοριακό σύστημα επικοινωνίας για υποστήριξη (ticketing system).

Αίτημα για εγγραφή στο σύστημα υποστήριξης

Για εγγραφή στο σύστημα υποστήριξης συμπληρώστε και στείλετε τη φόρμα:

  Έχω συμβόλαιο υποστήριξης

  Τεχνικός έλεγχος εξοπλισμού

  Εάν θέλετε να παραδώσετε εξοπλισμό για έλεγχο παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα:

  Τηλ. 2109480616-7 καθημερινά από 09:00-17:00. 

  Καταφορτώστε και συμπληρώστε το Δελτίο Αναφοράς Βλάβης που θα παραδώσετε μαζί με τον προς έλεγχο εξοπλισμό στον τεχνικό μας.

  INFO-TRADE Hosting Services Monitor

  Πατήστε το κουμπί για να δείτε ένα διαγνωστικό διάγραμμα που παρουσιάζει τη λειτουργικότητα των hosting servers της INFO-TRADE.

  Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

  Αυτή η σήμανση στα προϊόντα και/ή στα συνοδευτικά τους έντυπα υποδηλώνει ότι τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορριφθούν μαζί με οικιακά απορρίμματα.

  Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και ανακύκλωση, αποσύρετε αυτά τα προϊόντα σε ανάλογα σημεία περισυλλογής, όπου θα γίνουν δεκτά χωρίς χρέωση σας. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σε τοπικά καταστήματα με σκοπό την αγορά ανάλογου νέου προϊόντος.

  Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος βοηθάει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και στην αποφυγή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη διαχείριση του εν λόγω απορρίμματος. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο ανάλογο σημείο περισυλλογής.

  Ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις για λανθασμένη απόρριψη του εν λόγω προϊόντος, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας.

  Προϊόντα επαγγελματικής χρήσης, Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Αν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

  Πληροφορίες για την απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Αυτή η σήμανση ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή καταστήματα πώλησης για να πληροφορηθείτε σχετικά με την ορθή διαδικασία απόρριψης.

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: 00409

  GDPR

  • Cookies

  Cookies

  Ο ιστότοπος χρησιμοποειεί cookies. Συνεχίζοντας την περιήγηση αποδέχεστε τη χρήση τους.