Έλα στην ομάδα της Info-Trade Computers & Teleccommunicaitions.

Θέσεις εργασίας

Μηχανικός υπολογιστών υποστήριξης πελατών (πλήρους απασχόλησης)

Δημοσίευση: 07/10/2020
Κωδικός θέσης: Supp01

Περιγραφή θέσης/καθηκόντων:

Επίλυση προβλημάτων πελατών που αφορούν τα συστήματα μηχανογράφησης, μέσω παροχής τεχνικής υποστήριξης, εντός και κυρίως εκτός εταιρείας (in house/on site support).

 Τυπικά προσόντα:

 • Σχετικό πτυχίο ΤΕΙ/ ΑΕΙ
 • Πολύ καλή γνώση ΛΣ Windows/ Linux
 • Πολύ καλή γνώση ΛΣ Windows Servers / Active directory 
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office/ Openoffice
 • Καλή γνώση hardware ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών
 • Καλή γνώση και κατανόηση συσκευών δικτύου  (ενεργητικών / παθητικών / TCP/IP)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης

Λοιπά προσόντα:

 • Ικανότητες διάγνωσης προβλημάτων σε συστήματα πληροφορικής
 • Ικανότητες επικοινωνίας με το προσωπικό του πελατολογίου μας καθώς και
 • Ικανότητες προσαρμογής στα απαιτούμενα κατά την επικοινωνία με προσωπικό διαφόρων ιεραρχικών βαθμίδων
 • Ευγένεια και συνέπεια κατά τη εργασία
 • Δυνατότητα τήρησης προθεσμιών και σύνταξης αναφορών στην καθημερινή εργασία
 • Συγκέντρωση κατά την εργασία και δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Εχεμύθεια / διάθεση για συμμόρφωση με πολιτικές ασφαλείας
 • Τήρηση κανόνων Κ.Ο.Κ.

Αποστολή βιογραφικών: hr@infotrade.gr

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies